Nowe inwestycje

Nowy plac 5000 m² oraz lonożownik wykonany przez firmę Equisystem metodą Ebbe und Flut ze profesjonalnym oświetleniem 150 luksów na 1m².